Miasto to wspólne miejsce tysięcy indywidualności…
setki poglądów, stylów, przyzwyczajeń…
Przestrzeń publiczna to miejsce dla każdego z nich.

Chcemy, by była wyjątkowa, chcemy by wyrażała,
chcemy by była odpowiedzią na potrzeby wszystkich i każdego z osobna.

Chcemy, by kreowała wizerunek nowoczesnego i silnego miasta.